Jultomten är nog en kvinna!

TCO avslöjar en teori som många antagligen redan varit inne och nosat på! Jultomten är nog en kvinna!

Mitt under opinionsarbete, knäckkokande, rapportskrivningar, kommunikationsplaner och  julstök har TCO ställt en julfråga vars svar visar på hur män och kvinnor fördelar ansvaret för julfixandet under helgdagarna.

6 av 10 kvinnor tycker att de bär huvudansvaret för alla praktiska frågor inför julen, som att se till att julkort blir skrivna, mat, granen och julklappar blir köpta, att kolla barnens lucialinnen, insamlingar i skolan, och att städningen blir gjord. 3 av 10 män anser att de står för detta ansvar, och lika många av männen anger att det är deras partners, medan drygt 3 av 10 män anger att det är ett delat ansvar.

Ulrika Hagström som är utredare för jämställdhet på TCO säger att det verkar ligga en viss sanning i att jultomten i själva verket är kvinna. Även om en del av skillnaden kan kopplas till att det fortfarande är vanligare bland kvinnor än män att vara ensamstående med barn, så ses traditionellt de flesta bestyr som har med julen att göra som kvinnors huvudansvar. Där ingår inte minst matlagning, presentinköp och sådant som handlar om föräldrakontakter med skola och förskola.

Ulrika säger också att det är skillnad på hur män och kvinnor ser på frågan om det är ett delat ansvar. Fler män än kvinnor anser att de delar ansvaret för förberedelserna inför julen med någon. Det tycker var tredje man, medan bara en fjärdedel av kvinnorna anser att ansvaret delas. Eftersom de olika svaren inte helt utesluter varandra ligger det nära till hands att man i vissa fall svarar att man delar ansvaret med en annan även om den andra tar huvudansvaret, säger Ulrika Hagström. De allra flesta som lever i en relation säger att de vill leva jämställt, men det inte lika vanligt att man faktiskt gör det.

Så nu vet ni alltså, jultomten finns i allra högsta grad och hon är med stor sannolikhet en kvinna!

Kategori: Facknytt | Taggar: , , , , , , , , , , , 2 kommentarer »

2 kommentarer to “Jultomten är nog en kvinna!”

  1. ove wåhlander

    Bull shit…. likt de flesta av hushållen i storstäderna så har vi män nu avskaffat kvinnan i hushållet. Vi män klarar oss bättre utan och behöver intet kvinnligt stöd. Jultomten är en gubbe !!!

  2. Pernilla Bjering Dahlén

    Om tomten är en kvinna så vill jag spöka ut mig till liemannen =)

    http://vardforbundetbloggen.se/orebrobloggen/2012/01/03/tank-att-fa-bli-stylad-som-lars/


Skriv en kommentarTillbaka till toppen