Tag: facket


#Bryttystnaden – en aktion mot sexuella trakasserier

januari 22nd, 2013 — 9:00f m

På onsdag släpper TCO Bryt tystnaden, en handbok i hur man förebygger och bemöter sexuella trakasserier.

I samband med detta vill vi lyfta hur att våra förbund under en längre tid arbetat med eller snarare mot sexuella trakasserier. Vi pratade därför med Ulla Svedin, skådespelerska anställd på FolkTeatern i Göteborg och ledamot i Teaterförbundets förbundsstyrelse och ordförande i dess jämställdhetsgrupp.

Det här är vad hon hade att säga:

Teaterförbundet har sedan början av 90-talet arbetat strategiskt och aktivt med att bygga strukturer för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier på arbetsplatserna.

Förbundets arbete med jämställdhetsfrågor bidrog till att regeringen 2004 tillsatte en utredning med uppdrag att ge förslag om hur man skulle komma tillrätta med den ojämställda scenkonsten. I betänkandet ”Plats på scen” (SOU 2006:42) som kom 2006
fastslogs bland annat att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön var ett problem i branschen.

Utredningen ledde också till att arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och Teaterförbundet började arbeta gemensamt för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier inom scenkonsten. Även med Centrumbildningarna, som är arbetsgivarorganisationer för de fria professionella dans- och teatergrupperna, och med arbetsgivarna på film- och tvområdet startade ett partsgemensamt arbete i frågorna.

Arbetet sker bl.a. i form av utbildning av såväl anställda som ledning och förtroendevalda på våra institutionsteatrar, genom projekt med Centrumbildningarna och genom seminarier både för egna medlemmar och tillsammans med arbetsgivarna. T.ex. har Teaterförbundet i samarbete med Svensk Scenkonst och SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund) genomfört två utbildningar för högre chefer i hur man jämställdhetsintegrerar verksamheterna. Teaterförbundet har också genomfört seminarier tillsammans med Svenska Filminstitutet, Svensk Scenkonst och Film och Tv-producenterna för producenter och regissörer på scen och film.

De fyra Teaterhögskolorna i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö genomförde 2007-2009 projektet ”Att gestalta kön” (slutrapport utgiven av Teaterhögskolan i Stockholm 2009) där såväl studenter som pedagoger fick utbildning i hur man integrerar jämställdhet och genus i det gestaltande arbetet. Teaterförbundet följde projektet och vi deltog i panel vid tre redovisningstillfällen. Vår jämställdhetscheck (se www.teaterforbundet.se) och boken ”I väntan på vadå, Teaterförbundets guide till jämställdheten” (Vanja Hermele, Premiss förlag 2007) användes också i undervisningen. Under 2010 gjordes vidare partsgemensamma jämställdhetscheckar både på scenkonstområdet och på film och tv-området samt att Teaterförbundet medverkade till Ekots rapport om förekomsten av sexuella trakasserier inom scenkonst och film. Rapporten uppmärksammades stort, bl.a. av riksdagens kulturutskott som kallade aktörer inom branschen inklusive TF, till en debatt.

Det viktigaste i arbetet för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatserna är att fack och arbetsgivare har en gemensam syn och strategi. Policys där det framgår hur man skall arbeta förebyggande och i förekommande fall, hantera diskriminering och sexuella trakasserier ska finnas på varje arbetsplats och för att lyckas med arbetet måste dessa policys hållas levande. T.ex. genom att regelbundet utbilda arbetsledare och personal och att regelbundet göra personalenkäter.

I starten av en scenkonst- eller en filmproduktion bör antidiskrimineringspolicys gås igenom. Eftersom större delen av arbetstagarna på våra arbetsplatser i dag är visstidsanställda är det mycket viktigt att de får tydliga signaler om arbetsgivarens inställning. Att det tydliggörs vilka som har ansvar för frågorna på arbetsplatsen, närmaste chef och fackligt förtroendevald, och att dessa skall kontaktas om någon blir utsatt och att det är välkommet att berätta.

Enligt lag har arbetsgivaren ansvaret att motverka sexuella trakasserier men facket har ett pådrivande ansvar för att ta upp frågan i MBL eller samverkan.
Få vänder sig till lokala företrädare eller till Teaterförbundets kansli om de blir utsatta och de som gör det vill ofta inte berätta vad de heter och absolut inte att man skall driva frågan. De vill bara få prata.

Teaterförbundet kan bara driva diskrimineringsärenden om vi har en enskild medlem att företräda. Så är diskrimineringslagen uppbyggd. Däremot kan vi, i kollektivavtal och i lokalt fackligt arbete, driva hur arbetet ska genomföras och kräva ett strategiskt arbete. Men för att hjälpa individer krävs alltså att hen vänder sig till facket om hen blir utsatt. Och om fler ska våga göra det krävs det att arbetsgivarna är tydliga med att de följer lagen, inte tolererar diskriminering, trakasserier eller otillbörlig maktutövning av något slag och att inga undantag görs beroende på position eller ”namn”.

Comment » | Facknytt

Kolleagues <3 24k

juni 18th, 2012 — 10:05f m

Den nya versionen av Kolleagues (läs mer här – om hur du laddar ner och så!) är inspirerad av Vårdförbundet, sjuksköterskor, sovsalar, EKG-maskiner och (oblodiga) operationer … därför träffade FacketFörändras.nu Martina Stenbom som går sitt sista år på Röda korsets sjuksköterskeprogram och är engagerad i 24 K-upproret.

Kolleagues <3 24k

24 K är ett studentuppror som kräver en värdig ingångslön som inte är under 24 000 kronor. Upproret har sin bas på facebook och där kartlägger man arbetsplatser som inte erbjudit den krävda ingångslönen samt peppar studenterna!

Vårdförbundet finns där med hjälp och kunskap kring avtal, lagar och förhandling.

Martinas främsta medskick är en uppmaning till sjuksköterskestudenterna att värdera sin utbildning högt och inte ta en lön under 24 000 kronor.

Hejaheja och lycka till hälsar vi på FacketFörändras.nu!

Comment » | Facknytt

Hi, hi, hi…

februari 17th, 2012 — 3:43e m

Tycks inte få till skärpan på bilden så vi fuskar till det en aning och skriver ut bildtexterna.

Bild 1) What my friends think I do.
Bild 2) What my parents think I do.
Bild 3) What society thinks I do.
Bild 4) What my colleagues think I do.
Bild 5) What I think I do.
Bild 6) What I really do.

Comment » | Skojsigheter

Kontor vs Koh Tao

februari 8th, 2012 — 1:29e m

Februari tycks vara månaden då våra kompisar på Facebook unisont bestämt sig för att byta ut strategimöten och verksamhetsplaneringar mot paraplydrinkar och fried rice. Vi vill slå ett slag för alla er som troget sitter kvar vid skrivborden. Som mejlar, häftar dokument och pimplar kaffe. Utan er skulle Sverige stå stilla!

Andra yrken skymtar förbi på TV och vi får en viss insikt i hur det är att vara ambulansförare, lärare eller polis, men hur ser tjänstemannens vardag ut? Vad gömmer sig bakom professionen projektledare, konsult, strateg och fondmäklare? Vi vill att vi kontorister bidrar till dokumentationen av kontorslandet Sverige!

Koh Tao i all ära men det är i kontorslandskapet vi tjänstemän befinner oss större delen av året. Det är hög tid att visa upp den glödande kontorsrealismen!
Ladda upp en ocensurerad bild på hur det ser ut på ditt skrivbord just nu. Städa inte! Ge oss den nakna sanningen, visa oss post-it-lapparna och fruktskrutten – sambandscentralen för ditt kreativa vara! Skriv var du befinner dig, datum, klockslag och gärna din arbetstitel. Fota av och lägga upp på Twitter eller Facebook och tagga med Hashtag: #kontorvskohtao

Här kommer bakgrundsmusik medan du fipplar upp bilden!
spotify:track:7Kc1iQfE9UQAWpcS0JleXV

Exempel:

Stockholm, 2012-02-08, 13:25, Projektledare #kontorvskohtao

Så, hur har du det?

Comment » | Skojsigheter

Jultomten är nog en kvinna!

december 21st, 2011 — 11:04f m

TCO avslöjar en teori som många antagligen redan varit inne och nosat på! Jultomten är nog en kvinna!

Mitt under opinionsarbete, knäckkokande, rapportskrivningar, kommunikationsplaner och  julstök har TCO ställt en julfråga vars svar visar på hur män och kvinnor fördelar ansvaret för julfixandet under helgdagarna.

6 av 10 kvinnor tycker att de bär huvudansvaret för alla praktiska frågor inför julen, som att se till att julkort blir skrivna, mat, granen och julklappar blir köpta, att kolla barnens lucialinnen, insamlingar i skolan, och att städningen blir gjord. 3 av 10 män anser att de står för detta ansvar, och lika många av männen anger att det är deras partners, medan drygt 3 av 10 män anger att det är ett delat ansvar.

Ulrika Hagström som är utredare för jämställdhet på TCO säger att det verkar ligga en viss sanning i att jultomten i själva verket är kvinna. Även om en del av skillnaden kan kopplas till att det fortfarande är vanligare bland kvinnor än män att vara ensamstående med barn, så ses traditionellt de flesta bestyr som har med julen att göra som kvinnors huvudansvar. Där ingår inte minst matlagning, presentinköp och sådant som handlar om föräldrakontakter med skola och förskola.

Ulrika säger också att det är skillnad på hur män och kvinnor ser på frågan om det är ett delat ansvar. Fler män än kvinnor anser att de delar ansvaret för förberedelserna inför julen med någon. Det tycker var tredje man, medan bara en fjärdedel av kvinnorna anser att ansvaret delas. Eftersom de olika svaren inte helt utesluter varandra ligger det nära till hands att man i vissa fall svarar att man delar ansvaret med en annan även om den andra tar huvudansvaret, säger Ulrika Hagström. De allra flesta som lever i en relation säger att de vill leva jämställt, men det inte lika vanligt att man faktiskt gör det.

Så nu vet ni alltså, jultomten finns i allra högsta grad och hon är med stor sannolikhet en kvinna!

2 comments » | Facknytt

Årets bästa julkalender

december 21st, 2011 — 10:38f m

Vi på Fackrapporten var i höstas och testade det numera omtalade Lunchbeat under vår friskvårdstimme. Delegationen som var iväg kunde snabbt konstatera att dans i allra högsta grad förhöjde så väl arbetslust som livsandar (kan hända att vi aldrig författat mejl snabbare än efter vår discodansande timma). Vi har därefter varit varma förespråkare för dans och blev då självfallet helt vilda av glädje när vi hittade årets kanske bästa julkalender. Vad ni än gör – spana in detta!

http://www.theartofdancing.co.uk/ (tycks ha problem med länkningarna för tillfället så det är bara att använda sig av det gamla hederliga copy/paste)

Comment » | Okategoriserad

Inget säger det som en korv

november 16th, 2011 — 3:17e m

Vi har egentligen ingen direkt facklig koppling till den här bilden. För att köra en korvbil påverkar ju inte våra kollektivavtal i endera riktning lika lite som en korvbil ger dig fler semesterdagar eller en automatisk lönehöjning. Men kanske kan en korvbil eller åsynen av en sådan ge guldkant till en stressad livspusseldag. Det gjorde den i alla fall för oss.

Comment » | Skojsigheter

Face to face istället för Facebook

november 14th, 2011 — 10:45f m

Att sociala medier underlättar och många gånger effektiviserar på arbetsplatsen har gång efter annan konstaterats. Idag kunde vi dock  i en amerikansk undersökning läsa att sociala medier även ökar i användandet när det kommer till att dumpa sin kära respektive… Efter att ha läst inlägget inser vi att Fackrapporten, de sociala mediernes största förespråkare, här blir superkonservativa.   

Tänker er att logga in på fejjan och glatt se att man fått ett meddelande bara för att upptäcka att ens kärlek meddelar att man är kasserad…Nä, dumpade vill vi på Fackrapporten bli face-to-face och inte via facebook.

Undersökningen fick oss också att tänka på ett minnesvärt avsnitt från serien ”Sex in the city” där en av huvudpersonerna förfasas över att hon blivit dumpad via en post-it-lapp. Kanske hade Carrie, om serien kommit idag, blivit dumpad på facebook istället, värt en tanke.

Comment » | Fackfilosofi

Fredagsmysare look here!

oktober 14th, 2011 — 3:32e m

Fredagens spellista tillägnar vi fredagsmyset.

Fenomenet som inte behöver en närmare introduktion eftersom vi alla är bekanta med känslan. Vi har försökt att sätta toner till den där mjuka och gosiga fredagskänslan med dessa låtar. Hoppas ni gillart. 

Trevlig helg fredagsmysare!

Comment » | Spotify

Facket <3 Maia Hirasawa

oktober 12th, 2011 — 11:26f m

Meh, vi hade ju helt missat att Unionen gått och fått sig en alldeles egen låt!
Sjunger gör Maia Hirasawa. Vi lyssnar och känner i kroppen – så här vi vill vi att facket ska låta!

Comment » | Facknytt

Back to top