Tag: förändras


#Bryttystnaden – en aktion mot sexuella trakasserier

januari 22nd, 2013 — 9:00f m

På onsdag släpper TCO Bryt tystnaden, en handbok i hur man förebygger och bemöter sexuella trakasserier.

I samband med detta vill vi lyfta hur att våra förbund under en längre tid arbetat med eller snarare mot sexuella trakasserier. Vi pratade därför med Ulla Svedin, skådespelerska anställd på FolkTeatern i Göteborg och ledamot i Teaterförbundets förbundsstyrelse och ordförande i dess jämställdhetsgrupp.

Det här är vad hon hade att säga:

Teaterförbundet har sedan början av 90-talet arbetat strategiskt och aktivt med att bygga strukturer för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier på arbetsplatserna.

Förbundets arbete med jämställdhetsfrågor bidrog till att regeringen 2004 tillsatte en utredning med uppdrag att ge förslag om hur man skulle komma tillrätta med den ojämställda scenkonsten. I betänkandet ”Plats på scen” (SOU 2006:42) som kom 2006
fastslogs bland annat att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön var ett problem i branschen.

Utredningen ledde också till att arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och Teaterförbundet började arbeta gemensamt för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier inom scenkonsten. Även med Centrumbildningarna, som är arbetsgivarorganisationer för de fria professionella dans- och teatergrupperna, och med arbetsgivarna på film- och tvområdet startade ett partsgemensamt arbete i frågorna.

Arbetet sker bl.a. i form av utbildning av såväl anställda som ledning och förtroendevalda på våra institutionsteatrar, genom projekt med Centrumbildningarna och genom seminarier både för egna medlemmar och tillsammans med arbetsgivarna. T.ex. har Teaterförbundet i samarbete med Svensk Scenkonst och SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund) genomfört två utbildningar för högre chefer i hur man jämställdhetsintegrerar verksamheterna. Teaterförbundet har också genomfört seminarier tillsammans med Svenska Filminstitutet, Svensk Scenkonst och Film och Tv-producenterna för producenter och regissörer på scen och film.

De fyra Teaterhögskolorna i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö genomförde 2007-2009 projektet ”Att gestalta kön” (slutrapport utgiven av Teaterhögskolan i Stockholm 2009) där såväl studenter som pedagoger fick utbildning i hur man integrerar jämställdhet och genus i det gestaltande arbetet. Teaterförbundet följde projektet och vi deltog i panel vid tre redovisningstillfällen. Vår jämställdhetscheck (se www.teaterforbundet.se) och boken ”I väntan på vadå, Teaterförbundets guide till jämställdheten” (Vanja Hermele, Premiss förlag 2007) användes också i undervisningen. Under 2010 gjordes vidare partsgemensamma jämställdhetscheckar både på scenkonstområdet och på film och tv-området samt att Teaterförbundet medverkade till Ekots rapport om förekomsten av sexuella trakasserier inom scenkonst och film. Rapporten uppmärksammades stort, bl.a. av riksdagens kulturutskott som kallade aktörer inom branschen inklusive TF, till en debatt.

Det viktigaste i arbetet för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatserna är att fack och arbetsgivare har en gemensam syn och strategi. Policys där det framgår hur man skall arbeta förebyggande och i förekommande fall, hantera diskriminering och sexuella trakasserier ska finnas på varje arbetsplats och för att lyckas med arbetet måste dessa policys hållas levande. T.ex. genom att regelbundet utbilda arbetsledare och personal och att regelbundet göra personalenkäter.

I starten av en scenkonst- eller en filmproduktion bör antidiskrimineringspolicys gås igenom. Eftersom större delen av arbetstagarna på våra arbetsplatser i dag är visstidsanställda är det mycket viktigt att de får tydliga signaler om arbetsgivarens inställning. Att det tydliggörs vilka som har ansvar för frågorna på arbetsplatsen, närmaste chef och fackligt förtroendevald, och att dessa skall kontaktas om någon blir utsatt och att det är välkommet att berätta.

Enligt lag har arbetsgivaren ansvaret att motverka sexuella trakasserier men facket har ett pådrivande ansvar för att ta upp frågan i MBL eller samverkan.
Få vänder sig till lokala företrädare eller till Teaterförbundets kansli om de blir utsatta och de som gör det vill ofta inte berätta vad de heter och absolut inte att man skall driva frågan. De vill bara få prata.

Teaterförbundet kan bara driva diskrimineringsärenden om vi har en enskild medlem att företräda. Så är diskrimineringslagen uppbyggd. Däremot kan vi, i kollektivavtal och i lokalt fackligt arbete, driva hur arbetet ska genomföras och kräva ett strategiskt arbete. Men för att hjälpa individer krävs alltså att hen vänder sig till facket om hen blir utsatt. Och om fler ska våga göra det krävs det att arbetsgivarna är tydliga med att de följer lagen, inte tolererar diskriminering, trakasserier eller otillbörlig maktutövning av något slag och att inga undantag görs beroende på position eller ”namn”.

Comment » | Facknytt

Jessica, veckans fackliga profil så här i juletider!

december 22nd, 2010 — 3:00e m

Så här dan’ före dopparedan’ pratar vi lite närmare med Jessica från Finansförbundet som är veckans profil.
Vi på Fackrapporten tror nog också att vi ska härma Jessicas planer på vad man ska bli som vuxen. Trots allt gäller det ju att ha rimliga och nåbara mål för framtiden!

Namn: Jessica Johansson
Jobbtitel: Koncernklubbsordförande för Finansförbundet i Nordea
Fritidstitel: Funderare

En vanlig dag på jobbet gör jag: Det finns ingen ”vanlig dag på jobbet”. Alla ser olika ut, vilket är utmaningen i mitt arbete.
Ville jag bli som barn: Frisör, astronaut eller prinsessa.
Vill jag bli som vuxen: Klokare och visare och full av erfarenhet!

Så här klär jag mig när jag ska prata inför folk: I Finansförbundsoutfit. :) Annars oftast i svart.
Min mesta guilty pleasure är: Ferraribilar med colasmak! Och rödvin. Dock aldrig tillsammans!
Mitt bästa partytrick är: hmmm….

Mitt mest övertygande skäl till att gå med i facket (du får bara sälja in facket med en enda sak!) : Tillsammans är DU stark!
Hur ser facket ut om 20 år: Facket om 20 år har gått mer mot en specialistfunktion. Medlemmarna kan välja vad medlemskapet innebär och innehåller. Det fackliga medlemskapet bjuds ut som ett smörgåsbord där man kan välja bland juristhjälp,

Comment » | Veckans profil!

Chefens guilty pleasure…

december 16th, 2010 — 2:22e m

Under profilluppen har vi idag lagt vår alldeles egna chef Elsa. Kolla in vad hon gör när hon inte driver fackligt förändringsarbete!

Namn: Elsa Saboonchi.
Jobbtitel: Chef för FacketFörändras.nu.
Fritidstitel: Kaffemamma.

En vanlig dag på jobbet gör jag: Diskuterar facklig förändring med TCO-förbunden. Försöker tänka nytt nytt nytt, förankrar, förankrar, inspirerar … förändrar.
Ville jag bli som barn: Florist eller clown.
Vill jag bli som vuxen: Dramapedagog, forskare i historia (men insåg att det skulle bli för ensamt).

Så här klär jag mig när jag ska prata inför folk: Rött läppstift, helst klänning nedanför knäna.
Min mesta guilty pleasure är: Fryppel espresso med saftiga wienerbröd till frukost. Eller varför inte en semla…
Mitt bästa partytrick är: Spela musik och dansa.

Mitt mest övertygande skäl till att gå med i facket (du får bara sälja in facket med en enda sak!):
Vill du fortsätta att ha schysta villkor på jobbet, gå med och påverka.
Hur ser facket ut om 20 år: Man går med i facket för att man tror på att man som individ får det bäst om man inte är ensam. Facket hjälper dig att göra en bra och hållbar karriär! Din livscoach!

Och sist, vad önskar jag mig mest av allt just nu: Massage på axlarna och ett stort varmt bubbelbad där mina barn kan leka med badankor och jag dricka kaffe och läsa tidningen samtidigt.

2 comments » | Veckans profil!

Säg hej till Jenny! Veckans fackliga profil.

december 8th, 2010 — 9:00f m

Idag har vi äran att presentera Jenny vars hjärta klappar lite extra för Teaterförbundet. Så här ser det ut när Jenny jobbar…

…och så här svarade hon på våra korta frågor:

Namn: Jenny Larsson
Jobbtitel: Teknisk projektledare (på Riksteatern som finns överallt, varje dag. Snart nära dig alltså!)
Fritidstitel: Kulturtant

En vanlig dag på jobbet gör jag: Sitter i möten, mejlar och pratar i telefon om utrustning, spellokaler, tidsplaner.
Ville jag bli som barn: Vanlig
Vill jag bli som vuxen: Lugn och fin.

Så här klär jag mig när jag ska prata inför folk: På Riksteatern är alla dagar casual day, så jag klär mig som jag känner för.
Min mesta guilty pleasure är: Chicklit!
Mitt bästa partytrick är: Intervjua folk, de flesta har något intressant att säga om de blir lyssnade på.

Mitt mest övertygande skäl till att gå med i facket (du får bara sälja in facket med en enda sak!) : För att man förbättrar sin arbetsplats ihop med kollegor.
Hur ser facket ut om 20 år: Det är självklart att vara med i facket, även för enskilda företag.
Och sist, vad önskar jag mig mest av allt just nu: Någon slags vettig kulturpolitik och fred åt alla folk.

1 comment » | Veckans profil!

Snösymbolik

november 9th, 2010 — 4:30e m

Medan första snöovädret för säsongen sveper in över Stockholm slås vi av hur satellitbilderna från SMHI på ett ypperligt sätt illustrerar okunskapen kring kollektivavtalets fantastiska varande för oss som är ute på den karga arbetsmarknaden.

Vi vill inte skriva er på näsan om hur vi tolkar bilden utan lämnar istället ordet fritt. Hur tycker ni att denna bild kan tolkas?

Comment » | Fackfilosofi

100 saker att göra innan du dör

november 4th, 2010 — 1:30e m

Just nu rullar FacketFörändras.nu kampanj ”100 saker att göra innan jag dör”. I den har du möjligheten att lista hundra drömmar som du skulle vilja realisera innan du lämnar detta jordeliv. Syftet med kampanjen är att få oss unga att bli mer varse om fördelarna som kollektivavtalet medför när det kommer till din framtida pension.

Men istället för att beskriva hela upplägget här tycker vi att du ska gå in och kolla på kampanjen och lista dina drömmar här!

Comment » | Facknytt

Telningar på jobbet

november 3rd, 2010 — 5:23e m

Vecka 44 är här och därmed befinner vi oss mitt i det härliga höstlovet. Många skrivbord står tomma tack vare att kollegorna valt att förflytta sig till varmare breddgrader eller kanske är det båtar som ska nattas inför vintern. Men, vi ser också att andra skrivbord istället får besök av kollegors små telningar och du får nu chansen att bekanta dig närmare med kontorsgrannens avkomma.

Idag skriver Dagens Nyheter en artikel om för och nackdelar med att ta med barnen till jobbet. Kolla in diskussionen och tyck till?
Är barn på jobbet ett vara eller icke vara?

Comment » | Kontor, Samhälle & Debatt

November rain

november 2nd, 2010 — 2:59e m

Idag ägnar vi några minuter till att börja skissa på fredagens Spotifylista. Utanför fönstret är det kallt, grått och det kan rent av ha börjat regna en smula så för att ta oss ur detta novemberrusk väljer vi denna vecka att lista några av våra bästa kärlekslåtar. Vår devis är att ingenting kan tina upp en frusen lekamen som några hederliga gamla tryckare. Givetvis har vi några låtar på lager själva men vi skulle hjärtans gärna vilja få in tips på låtar som ni tycker borde kvala in på fredagens fackliga kärlekslista.

Bring it on. Vilken kärlekslåt får vi absolut inte utelämna? Hör av er så lägger vi till dem!

6 comments » | Spotify

Verkligheten överträffar dikten

november 1st, 2010 — 2:27e m

Det här med att verkligheten ofta överträffar dikten är inte alla gånger av godo.
Shadé Jalali, likabehandlingsspecialist på Unionen, låter oss ta del av Simas verklighet, en situation vi skulle önska var en ond saga istället för ett tvärsnitt ur någons vardag. 

Läs du med!

Comment » | Samhälle & Debatt

Back to top