Tag: TCO


#Bryttystnaden – en aktion mot sexuella trakasserier

januari 22nd, 2013 — 9:00f m

På onsdag släpper TCO Bryt tystnaden, en handbok i hur man förebygger och bemöter sexuella trakasserier.

I samband med detta vill vi lyfta hur att våra förbund under en längre tid arbetat med eller snarare mot sexuella trakasserier. Vi pratade därför med Ulla Svedin, skådespelerska anställd på FolkTeatern i Göteborg och ledamot i Teaterförbundets förbundsstyrelse och ordförande i dess jämställdhetsgrupp.

Det här är vad hon hade att säga:

Teaterförbundet har sedan början av 90-talet arbetat strategiskt och aktivt med att bygga strukturer för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier på arbetsplatserna.

Förbundets arbete med jämställdhetsfrågor bidrog till att regeringen 2004 tillsatte en utredning med uppdrag att ge förslag om hur man skulle komma tillrätta med den ojämställda scenkonsten. I betänkandet ”Plats på scen” (SOU 2006:42) som kom 2006
fastslogs bland annat att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön var ett problem i branschen.

Utredningen ledde också till att arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och Teaterförbundet började arbeta gemensamt för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier inom scenkonsten. Även med Centrumbildningarna, som är arbetsgivarorganisationer för de fria professionella dans- och teatergrupperna, och med arbetsgivarna på film- och tvområdet startade ett partsgemensamt arbete i frågorna.

Arbetet sker bl.a. i form av utbildning av såväl anställda som ledning och förtroendevalda på våra institutionsteatrar, genom projekt med Centrumbildningarna och genom seminarier både för egna medlemmar och tillsammans med arbetsgivarna. T.ex. har Teaterförbundet i samarbete med Svensk Scenkonst och SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund) genomfört två utbildningar för högre chefer i hur man jämställdhetsintegrerar verksamheterna. Teaterförbundet har också genomfört seminarier tillsammans med Svenska Filminstitutet, Svensk Scenkonst och Film och Tv-producenterna för producenter och regissörer på scen och film.

De fyra Teaterhögskolorna i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö genomförde 2007-2009 projektet ”Att gestalta kön” (slutrapport utgiven av Teaterhögskolan i Stockholm 2009) där såväl studenter som pedagoger fick utbildning i hur man integrerar jämställdhet och genus i det gestaltande arbetet. Teaterförbundet följde projektet och vi deltog i panel vid tre redovisningstillfällen. Vår jämställdhetscheck (se www.teaterforbundet.se) och boken ”I väntan på vadå, Teaterförbundets guide till jämställdheten” (Vanja Hermele, Premiss förlag 2007) användes också i undervisningen. Under 2010 gjordes vidare partsgemensamma jämställdhetscheckar både på scenkonstområdet och på film och tv-området samt att Teaterförbundet medverkade till Ekots rapport om förekomsten av sexuella trakasserier inom scenkonst och film. Rapporten uppmärksammades stort, bl.a. av riksdagens kulturutskott som kallade aktörer inom branschen inklusive TF, till en debatt.

Det viktigaste i arbetet för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatserna är att fack och arbetsgivare har en gemensam syn och strategi. Policys där det framgår hur man skall arbeta förebyggande och i förekommande fall, hantera diskriminering och sexuella trakasserier ska finnas på varje arbetsplats och för att lyckas med arbetet måste dessa policys hållas levande. T.ex. genom att regelbundet utbilda arbetsledare och personal och att regelbundet göra personalenkäter.

I starten av en scenkonst- eller en filmproduktion bör antidiskrimineringspolicys gås igenom. Eftersom större delen av arbetstagarna på våra arbetsplatser i dag är visstidsanställda är det mycket viktigt att de får tydliga signaler om arbetsgivarens inställning. Att det tydliggörs vilka som har ansvar för frågorna på arbetsplatsen, närmaste chef och fackligt förtroendevald, och att dessa skall kontaktas om någon blir utsatt och att det är välkommet att berätta.

Enligt lag har arbetsgivaren ansvaret att motverka sexuella trakasserier men facket har ett pådrivande ansvar för att ta upp frågan i MBL eller samverkan.
Få vänder sig till lokala företrädare eller till Teaterförbundets kansli om de blir utsatta och de som gör det vill ofta inte berätta vad de heter och absolut inte att man skall driva frågan. De vill bara få prata.

Teaterförbundet kan bara driva diskrimineringsärenden om vi har en enskild medlem att företräda. Så är diskrimineringslagen uppbyggd. Däremot kan vi, i kollektivavtal och i lokalt fackligt arbete, driva hur arbetet ska genomföras och kräva ett strategiskt arbete. Men för att hjälpa individer krävs alltså att hen vänder sig till facket om hen blir utsatt. Och om fler ska våga göra det krävs det att arbetsgivarna är tydliga med att de följer lagen, inte tolererar diskriminering, trakasserier eller otillbörlig maktutövning av något slag och att inga undantag görs beroende på position eller ”namn”.

Comment » | Facknytt

Kolleagues <3 24k

juni 18th, 2012 — 10:05f m

Den nya versionen av Kolleagues (läs mer här – om hur du laddar ner och så!) är inspirerad av Vårdförbundet, sjuksköterskor, sovsalar, EKG-maskiner och (oblodiga) operationer … därför träffade FacketFörändras.nu Martina Stenbom som går sitt sista år på Röda korsets sjuksköterskeprogram och är engagerad i 24 K-upproret.

Kolleagues <3 24k

24 K är ett studentuppror som kräver en värdig ingångslön som inte är under 24 000 kronor. Upproret har sin bas på facebook och där kartlägger man arbetsplatser som inte erbjudit den krävda ingångslönen samt peppar studenterna!

Vårdförbundet finns där med hjälp och kunskap kring avtal, lagar och förhandling.

Martinas främsta medskick är en uppmaning till sjuksköterskestudenterna att värdera sin utbildning högt och inte ta en lön under 24 000 kronor.

Hejaheja och lycka till hälsar vi på FacketFörändras.nu!

Comment » | Facknytt

We proudly present: Kolleagues 2.0

juni 15th, 2012 — 10:30f m

Det här är lika stort som … som … som … Loreens vinst i Baku.
Eller som när nobelpristagaren i litteratur presenteras.
Eller som när tusentals nördar sätter sig för att följa Apples keynote-dragning.

Äntligen är vi klara att ge dig, spelnörd (och facknörd), den nya versionen av Kolleagues! ÄNTLIGEN!

Kolleagues 2.0

Har du spelat Kolleagues förut? Inte! Då kan du ladda ner detta awesome spel till din iPhone/iPad/iPod Touch eller din android-telefon och bara börja spela! Funkar i alla åldrar, alla nationaliteter, alla svårighetsgrader.

Laddade du ner Kolleagues 1.0? Då har du nu en helt ny spelupplevelse att vänta, för Kolleagues 2.0 har en massa nytt att erbjuda:

  • Förut fick du börja om från början om du misslyckades med en bana, vilket gjorde spelet ganska svårt (vi vet!) Men nu har vi kunnat göra om spelmekaniken och du spelar istället bana för bana och öppnar upp dem allt eftersom. Du kan nu finslipa dina resultat och därmed få ett tippentoppen kontrakt!
  • Vi har lagt till en ny banvärld! I Kolleagues 1.0 spelade du i en kontorsvärld. Denna värld finns kvar i Kolleagues 2.0, men vi har också en helt ny sjukhusvärld … komplett med operationssalar, labb, sjuksängar, EKG … dock inget blod eftersom en av spelutvecklarna är lite känslig för sånt och svimmar lätt.
  • Grafiken och musiken är fortfarande skönt old skool, däremot har vi fixat så att du kan ställa in känsligheten för hur mycket du ska behöva tippa och tilta telefonen när du spelar.
  • Den nya sjukhusvärlden har en del kluriga element och är lite mer pusslig än kontorsvärlden, riktiga nerver av stål krävs för att klara bana 12 till exempel. Och bana 13. Well, bana 14 och 15 är rätt svåra också!

Kolleagues 2.0

Du kan även gilla Kolleagues på Fejjan … för att vi tycker det är kul! Och för att du kan skriva vad du tycker om spelet där! Kanske du önskar dig fler banor att spela, hittar en bugg, vill meddela ditt kontrakt-resultat … pinga oss!

Comment » | Facknytt

Spelet Kollegues hyllar sjuksköterskor med nya banor

juni 15th, 2012 — 10:29f m

”De här nya banorna hyllar det fantastiska 24 k upproret som sjuksköterskestudenter runt om i landet har dragit igång. Studenter som IRL gått ihop för att se till att deras ingångslöner inte är under 24 000 kronor.”

Kolleagues 2.0

FacketFörändras.nu är stolta att presentera nya spelbanor till spelet Kollegues i sjuksköterskemiljö. Spelidén är densamma, att samla ihop kollegor för att förbättra arbetsvillkoren, som en virtuell spegling av det Vårdförbundet gör varje dag.

FacketFörändras.nu vill nu tillsammans med Vårdförbundet särskilt uppmärksamma sjuksköterskeupproret 24 k i samband med släppet av de nya banorna eftersom tanken med spelet är att det ska användas och spelas för att ge unga en positiv inställning till facket i allmänhet och kollektivavtalet i synnerhet.

”24 k upproret är ett tydligt exempel på hur ett grundläggande facklig arbete startar och hur det kan sättas igång. Här är mötesrummet Facebook och Vårdförbundet stöttar med kunskap och erfarenhet. Vi vill med Kollegues addera något nytt och annorlunda till hur vi pratar om vårt fackliga erbjudande”
, säger Elsa Saboonchi, verksamhetschef FacketFörändras.nu.

I korthet går spelet ut på följande: Under 30 banor ska du på tid få med dig en mängd kollegor genom ett labyrintartat kontorslandskap. Det är viktigt att alla är med eftersom många tillsammans skapar större möjligheter till att påverka arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Vartefter spelets gång samlar spelaren fördelar genom exempelvis mer pension och fler semesterdagar. Är du riktigt skicklig kan du vid spelets slut ha kommit upp i en semesterpott på över hundra dagar och får gå i pension som tonåring.

- Genom att använda oss av humor vill vi på ett tydligt och enkelt sätt visa fördelarna med att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal, säger Ana Esteban. Vill man veta mer är man givetvis mer än välkommen att gå vidare till FacketFörändras.nu webbsida.

Ladda ner Kolleagues gratis här:

Iphone/ios
Android

Comment » | Facknytt

Sommarjobbsexperterna – alltid redo!

maj 4th, 2012 — 6:26e m

Det är inte alltid lätt att ha koll på allt som gäller på en arbetsplats, speciellt om man bara är där över sommaren. Därför har vi sett till att ställa en hel hög med experter till förfogande.

Studerar du vid högskola eller universitet och har frågor om ditt sommarjobb? Skicka din fråga till oss via formuläret här nedanför eller ring på 020-130 11 12. Telefonnumret är öppet vardagar mellan 8 – 20.

Just ja! Om du vill kan du surfa in här och ta ner pdf:en med en checklista för ditt sommarjobb.

Marcus och Frida

Det kan hända att det är Marcus eller Frida som svarar!

mer bilder från Sommarjobbsexpert-kontoret kan du hitta här! (de verkar ha det ganska mysigt)

Comment » | Facknytt

Jultomten är nog en kvinna!

december 21st, 2011 — 11:04f m

TCO avslöjar en teori som många antagligen redan varit inne och nosat på! Jultomten är nog en kvinna!

Mitt under opinionsarbete, knäckkokande, rapportskrivningar, kommunikationsplaner och  julstök har TCO ställt en julfråga vars svar visar på hur män och kvinnor fördelar ansvaret för julfixandet under helgdagarna.

6 av 10 kvinnor tycker att de bär huvudansvaret för alla praktiska frågor inför julen, som att se till att julkort blir skrivna, mat, granen och julklappar blir köpta, att kolla barnens lucialinnen, insamlingar i skolan, och att städningen blir gjord. 3 av 10 män anser att de står för detta ansvar, och lika många av männen anger att det är deras partners, medan drygt 3 av 10 män anger att det är ett delat ansvar.

Ulrika Hagström som är utredare för jämställdhet på TCO säger att det verkar ligga en viss sanning i att jultomten i själva verket är kvinna. Även om en del av skillnaden kan kopplas till att det fortfarande är vanligare bland kvinnor än män att vara ensamstående med barn, så ses traditionellt de flesta bestyr som har med julen att göra som kvinnors huvudansvar. Där ingår inte minst matlagning, presentinköp och sådant som handlar om föräldrakontakter med skola och förskola.

Ulrika säger också att det är skillnad på hur män och kvinnor ser på frågan om det är ett delat ansvar. Fler män än kvinnor anser att de delar ansvaret för förberedelserna inför julen med någon. Det tycker var tredje man, medan bara en fjärdedel av kvinnorna anser att ansvaret delas. Eftersom de olika svaren inte helt utesluter varandra ligger det nära till hands att man i vissa fall svarar att man delar ansvaret med en annan även om den andra tar huvudansvaret, säger Ulrika Hagström. De allra flesta som lever i en relation säger att de vill leva jämställt, men det inte lika vanligt att man faktiskt gör det.

Så nu vet ni alltså, jultomten finns i allra högsta grad och hon är med stor sannolikhet en kvinna!

2 comments » | Facknytt

Bye bye Almedalen!

juli 9th, 2011 — 9:31f m

Så var vi klara i Almedalen för den här gången – vi har fokuserat på att prata om facklig förändring och det har väckt intresse. Vi har haft kul, gått på seminarier, pratat och informerat.

Mest otippat från årets Almedalsvecka var kanske att årets motsvarighet på förra årets penningbränning av Gudrun S var ett fick-tweet (tror vi!) av Calle Bildt! För den som ej är insatt och vill bli det, läs denna länk.

Vårdförbundet - bland det hetaste i Almedalen

I övrigt så tyckte vi att Vårdförbundet gjorde värsta splashen ute vid Visby flygplats (se bild ovan). Och vi diggade också att SKTF:s modevisning tillsammans med Fairtrade Sverige.

Innan vi tar semester så ska vi försöka se om vi kan få upp lite mer bilder på Flickr också! Häng kvar nästa vecka!

Comment » | Facknytt, Samhälle & Debatt

Resultatet från vår workshop

juli 5th, 2011 — 11:55f m

Så där ja! Nu har vi samlat och lagt upp ett smakprov på resultatet från morgonens workshop i Almedalen. Surfa in på vår Flickr och kolla om du vill!

Workshop - efter the brainstorm

Och här är bilden att spana in för dig som är nyfiken på de tweets som dök upp under vår workshop imorse.

Comment » | Facknytt, Samhälle & Debatt

Summa summarum – tisdag i Almedalen

juli 5th, 2011 — 10:44f m

Vi har precis avslutat vår workshop och känner oss både glatt utmattade och redo att fortsätta det jobb vi redan håller igång – dvs det fackliga förändringsarbetet. Vi kommer lägga upp bilder och mer grejer från Almedalen när vi får tid (så många seminarier/tält/mingel/godisar som ska inmundigas!) framöver och rekommenderar att checka vår Twitter för lite snabba uppdateringar.

Veronica Karlsson från SKTF fotade denna bild när workshoppen började närma sig sitt slut – och som ni kan se … en massa idéer och förslag som vi jobbade fram:

Vidare: SKTF kör hårt idag med både schysst mingel framåt kvällen och seminarium om förändring! Läs mer: Per Schlingmann, statssekreterare, Moderaterna. Seher Yilmaz, ordförande, LSU. Mats Hermansson, domprost på Gotland, Svenska Kyrkan. Annika Strandhäll, ordförande i SKTF. Moderator, Carl Fredrik Johansson. Det här seminariet handlar om modet att fatta beslut som leder till förändring. Vilken är nyckeln till att en förändring ska lyckas i en organisation? Vem har ansvaret? Behöver vi konsulter och till vad?

Unionen delar med sig av sin kompetensutvecklingsslideshare (roligt ord!) och TRIA har bloggat om Eva Nordmark.

Spana också in Politikerbloggen som har bilder från Almedalens första dagar.

Vi hörs mer om ett tag!

Comment » | Facknytt, Samhälle & Debatt

Imorgon workshoppar vi järnet

juli 4th, 2011 — 4:14e m

Vi saxar ur vår egen text angående vår frukostworkshop som vi ska ha på tisdagen i Almedalen:

Det talas vitt och brett att unga måste komma in i och engagera sig i facket, våra politiska partier och ideella organisationer. Men motiveras det varför just unga ska komma in? Vill man skola in dem i rådande organisationskulturer eller vill man få in nya perspektiv och ge unga faktisk makt att utveckla organisationen så att den bättre passar deras generation?

FacketFörändras.nu vill tillsammans med dig under denna frukostworkshop gå från ord till handling och arbeta fram konkreta handlingspunkter som du kan använda dig av. Du lämnar alltså seminariet, inte bara med en frukostfralla i magen, utan med 5 konkreta action points.

Det är hög tid att gå från vad till hur!

(edit: vi lade in den här bilden dagen efter, fotad live and direct på workshoppen av TRIA!)

Vi som diskuterar det här tillsammans med dig är:

• Eva Nordmark, Ordförande TCO
• Per Schlingmann, Moderaterna
• David Gustavsson, Ordförande Sverok
• Seher Yilmaz, Ordförande LSU
• Anna Johansson, Kommunalråd Göteborg, medverkat i Socialdemokraternas kriskommission
• Annika Strandhäll, SKTF
• Anders Wallner, Partisekreterare Miljöpartiet

Leder samtalet gör Sofia Falk, grundare och VD på Wiminvest.

Comment » | Facknytt, Samhälle & Debatt

Back to top